ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Νομική Μετάφραση & Νομική Σύνταξη

Προγράμματα Νομικής Μετάφρασης και Νομικής Σύνταξης στα Αγγλικά

Προγράμματα Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος

Τα προγράμματα Greek Law in English προσφέρονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Έχουν διάρκεια περίπου 2 μήνες και περιλαμβάνουν βίντεο, υλικό μελέτης και διαδικτυακές παρουσιάσεις σε πραγματικό χρόνο. Μπορείτε να δείτε τα διαθέσιμα προγράμματα στο Ημερολόγιο.

Νομική Μετάφραση από Ελληνικά προς Αγγλικά

Μάθετε να μεταφράζετε στα αγγλικά νομικά έγγραφα που έχουν συνταχθεί στα ελληνικά χρησιμοποιώντας την κατάλληλη ορολογία. Τα προγράμματα νομικής μετάφρασης απευθύνονται σε όσους διαθέτουν ελάχιστη γνώση ή καθόλου γνώση της αγγλικής νομικής ορολογίας και βασίζονται σε υποδείγματα και παραδείγματα. 

Go beyond legal translation with legal drafting

Διευρύνετε τις δεξιότητές σας στη σύνταξη νομικών κειμένων στα αγγλικά με τα προγράμματα νομικής σύνταξης. Για τα προγράμματα αυτά απαιτείται πολύ καλό επίπεδεο γνώσης των γενικών αγγλικών και είναι διαθέσιμα σε όσους έχουν ολοκληρώσει τα προγράμματα νομικής μετάφρασης. Συνολικά απαιτείται η εκπόνηση καθοδηγούμενης εργασίας συνολικής έκτασης 15.000 λέξεων σε διάφορα θέματα του ελληνικού αστικού και εμπορικού δικαίου σε διάστημα 2 μηνών. Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τα βασικά εκφραστικά στοιχεία στη σύνταξη των συμβάσεων, να συντάσσετε αναφορές και να συντάσσετε επαγγελματικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα αγγλικά.

Unlock your legal communication skills and potential

Enhance your legal English translation and drafting skills by effectively communicating in the international legal landscape with precision and clarity. Our Business English course for Lawyers emphasises on advising clients and crafting emails in English with finesses and accuracy. You will also have the opportunity to engage in interactive discussions and role-playing to enhance your skills. 

Διαθέσιμα Προγράμματα

Νομική Μετάφραση προς Αγγλικά

Our popular legal translation course consists of 16 hours of online sessions, 16 hours of online reading material, exercises and a 3-hour online informal test. An easy to use practical translation guide is given containing all the necessary information and notes to make it easier to translate Greek contracts and corporate documents into English.

Νομική Σύνταξη στα Αγγλικά

This Course is a demanding but highly rewarding introduction to legal drafting for advanced learners. It consists of a guided assignment of approximately 15,000 words in English. The topics include business emails, contract drafting and legal reports based on Greek law.

Business English for Lawyers (en)

This course is a strategic investment in your legal career to help you overcome the intricacies of legal communication. It has been designed to provide a well-rounded education in business English from understanding the basics of legal English terminology to writing legal emails, memos and reports, advising clients, negotiating and discussing legal issues in English. Role-playing exercises for practising negotiation and communication scenarios are included to apply your newfound skills.

TOLES Exam

Prepare and take the Test of Legal English Skills (TOLES) Exam to prove your level of specialised legal English.

Career growth courses

Εξειδίκευση

Flexibility

Hands on

Ανατροφοδότηση

Time efficient

Cost effective

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο (+30) 210 6923228 ή χρησιμοποιείστε τη φόρμα επικοινωνίας.

elΕλληνικά