ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Δείτε την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη περιλαμβάνει λεξικά, γλωσσάρια και χρήσιμους ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους σε θέματα αγγλικής νομικής ορολογίας και νομικής μετάφρασης.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ)

elΕλληνικά