ΚΟΣΤΟΣ

Επιλέξτε Προγράμματα & Εργαστήρια

Δημιουργήστε το προσωπικό σας πρόγραμμα σπουδών και επιλέξτε τα πιο κατάλληλα προγράμματα για εσάς. Μπορείτε να δείτε τα διαθέσιμα Προγράμματα και Εργαστήρια στο Ημερολόγιο.

ΔΕΙΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Νομική Μετάφραση προς Αγγλικά

Ενδιάμεσο Επίπεδο

220 με ΦΠΑ
 • Γλωσσικός συνδυασμός: ελληνικά - αγγλικά
 • Σύγχρονη και ασύγχρονη μάθηση
 • 3-ωρη προαιρετική διαδικτυακή εξέταση με τη μορφή ασκήσεων
 • 16 ώρες διαδικτυακών παρουσιάσεων & 16 ώρες μελέτης
 • Σημειώσεις, παραδείγματα, ασκήσεις
 • Εργασίες με ανατροφοδότηση
 • Εξατομικευμένη υποστήριξη κατόπιν αιτήματος
 • Διαδικτυακή παρουσίαση μέσω Zoom
 • Βεβαίωση συμμετοχής
 • Εισηγήτρια: Ίλια Γαβριώτου

Νομική Σύνταξη στα Αγγλικά

Για Προχωρημένους

160 με ΦΠΑ
 • Γλώσσα: Αγγλικά
 • Σύγχρονη μάθηση
 • Διάρκεια προγράμματος: 8 εβδομάδες
 • Εξατομικευμένη ανατροφοδότηση διάρκειας 8 ωρών
 • Προϋποθέσεις συμμετοχής

  The Legal Drafting Course is available upon completion of the Legal Translation Course

 • Εργασία: 15.000 λέξεις στα αγγλικά
 • Εξατομικευμένη ανατροφοδότηση
 • Βοηθητικό υλικό μελέτης
 • Διαδικτυακή παρουσίαση μέσω Zoom
 • Βεβαίωση συμμετοχής
 • Εισηγήτρια: Ίλια Γαβριώτου

Εργαστήρια - Workshops

Εισαγωγικό - Ενδιάμεσο Επίπεδο

25 /Εργαστήριο
 • Έναρξη οποτεδήποτε
 • Αγγλική νομική ορολογία
 • Νομική μετάφραση: ελληνικά - αγγλικά
 • Σύγχρονη και ασύγχρονη μάθηση
 • Ομαδικά μαθήματα διαρκείας 2 ωρών
 • Διαδικτυακά Τετράδια Εργασιών - Workbooks με απαντήσεις
 • 500 ερωτήσεις ανά Τετράδιο Εργασιών - Workbook
 • Διαδικτυακή παρουσίαση μέσω Zoom
 • Εισηγήτρια: Ίλια Γαβριώτου

GLIE SAT (en, el-en)

Για Προχωρημένους

40 με ΦΠΑ
 • Γλωσσικός συνδυασμός: ελληνικά - αγγλικά
 • Γλώσσα σύνταξης: αγγλικά
 • Σύγχρονη και ασύγχρονη μάθηση
 • Διαδικτυακή παρουσίαση διάρκειας 3 ωρών
 • Προϋποθέσεις συμμετοχής

  The GLIE SAT Prep Course is available upon completion of the Legal Translation and Legal Drafting courses.

 • Διαδικτυακή γραπτή εξέταση
 • Εξατομικευμένη υποστήριξη κατόπιν αιτήματος
 • Διαδικτυακή παρουσίαση μέσω Zoom
 • Βεβαίωση GLIE SAT
 • Εισηγήτρια: Ίλια Γαβριώτου

TOLES HIGHER (en)

Ενδιάμεσο - Ανώτερο Ενδιάμεσο Επίπεδο

450 με ΦΠΑ
 • ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ (περιλαμβάνεται)
 • ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ: 110€ (δεν περιλαμβάνεται)
 • Πληρωμή σε δόσεις: Ναι
 • Ημερομηνία έναρξης: 2/2/2023
 • Ημερομηνία εξέτασης: 25/5/2023
 • Τόπος εξέτασης: Αθήνα
 • Διακοπή για το Πάσχα: 10-23/4/2023
 • Διάρκεια προγράμματος: 8 εβδομάδες
 • 56 ώρες, 4 ώρες/εβδομάδα
 • Εξέταση σε έντυπη μορφή (γραπτός λόγος)
 • Σύγχρονη μάθηση
 • Διαδικτυακή παρουσίαση μέσω Zoom
 • Νομική μετάφραση: Όχι
 • Εισηγήτρια: Ίλια Γαβριώτου

More courses are on the way

Stay tuned!

0 /course

elΕλληνικά