ΚΟΣΤΟΣ

Επιλέξτε Προγράμματα & Εργαστήρια

Δημιουργήστε το προσωπικό σας πρόγραμμα σπουδών και επιλέξτε τα πιο κατάλληλα προγράμματα για εσάς. Μπορείτε να δείτε τα διαθέσιμα Προγράμματα και Εργαστήρια στο Ημερολόγιο.

ΔΕΙΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Νομική Μετάφραση προς Αγγλικά

Ενδιάμεσο Επίπεδο

280 με ΦΠΑ
 • Γλωσσικός συνδυασμός: ελληνικά - αγγλικά
 • Σύγχρονη και ασύγχρονη μάθηση
 • Διάρκεια προγράμματος: 8 εβδομάδες
 • Σημειώσεις, παραδείγματα, ασκήσεις
 • Εργασίες με ανατροφοδότηση
 • Διαδικτυακή παρουσίαση μέσω Zoom
 • Εισηγήτρια: Ίλια Γαβριώτου
 • * This course is subject to a minimum number of participants.

Νομική Σύνταξη στα Αγγλικά

Για Προχωρημένους

280 με ΦΠΑ
 • Γλώσσα: Αγγλικά
 • Σύγχρονη και ασύγχρονη μάθηση
 • Διάρκεια προγράμματος: 8 εβδομάδες
 • Εξατομικευμένη ανατροφοδότηση
 • Βοηθητικό υλικό μελέτης
 • Διαδικτυακή παρουσίαση μέσω Zoom
 • Βεβαίωση συμμετοχής
 • Εισηγήτρια: Ίλια Γαβριώτου
 • * This course is subject to a minimum number of participants.

Εργαστήρια - Workshops

Εισαγωγικό - Ενδιάμεσο Επίπεδο

25 /Εργαστήριο
 • Έναρξη οποτεδήποτε
 • Αγγλική νομική ορολογία
 • Νομική μετάφραση: ελληνικά - αγγλικά
 • Σύγχρονη και ασύγχρονη μάθηση
 • Ομαδικά μαθήματα διαρκείας 2 ωρών
 • Διαδικτυακά Τετράδια Εργασιών - Workbooks με απαντήσεις
 • 500 ερωτήσεις ανά Τετράδιο Εργασιών - Workbook
 • Διαδικτυακή παρουσίαση μέσω Zoom
 • Εισηγήτρια: Ίλια Γαβριώτου

BUSINESS ENGLISH FOR LAWYERS

Ενδιάμεσο Επίπεδο

280 με ΦΠΑ
 • Γλωσσικός συνδυασμός: ελληνικά - αγγλικά
 • Σύγχρονη και ασύγχρονη μάθηση
 • Διάρκεια προγράμματος: 8 εβδομάδες
 • Downloadable reading material
 • 4 hours speaking sessions
 • Διαδικτυακή παρουσίαση μέσω Zoom
 • Εισηγήτρια: Ίλια Γαβριώτου
 • * This course is subject to a minimum number of participants.

TOLES HIGHER (en)

Ενδιάμεσο - Ανώτερο Ενδιάμεσο Επίπεδο

450 με ΦΠΑ
 • ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ (περιλαμβάνεται)
 • Exam Fees not included
 • Τόπος εξέτασης: Αθήνα
 • Διάρκεια προγράμματος: 8 εβδομάδες
 • 56 ώρες, 4 ώρες/εβδομάδα
 • Σύγχρονη μάθηση
 • Διαδικτυακή παρουσίαση μέσω Zoom
 • Νομική μετάφραση: Όχι
 • Εισηγήτρια: Ίλια Γαβριώτου
 • * This course is subject to a minimum number of participants.

More courses are on the way

Stay tuned!

0 /course

elΕλληνικά